Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013
Ώρα:17:00-21:00

Εισαγωγικό Σεμινάριο Δραματοθεραπείας
*Με συμβολικό κόστος

Το σεμινάριο αυτό θα εισαγάγει τους συμμετέχοντες στον τρόπο που η Δραματοθεραπεία (Ψυχοθεραπεία μέσω Δράματος) μπορεί να προσεγγίσει τα ψυχικά ζητήματα μέσα από την δημιουργική συνάντηση ψυχοθεραπείας- τέχνης- παιχνιδιού και ελεύθερης έκφρασης. Το θέατρο και οι άλλες τέχνες αλλά και η σωματική απελευθέρωση, μέσα από το παιχνίδι, εξυπηρετούν μέσα στην δραματοθεραπευτική διεργασία τις ψυχικές ανάγκες των ανθρώπων.
Ασκήσεις και δράσεις αλλά και θεωρητικά στοιχεία θα μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε τον τρόπο που λειτουργεί αυτή η μορφή ψυχοθεραπείας κινούμενοι σε ένα ασφαλές πλαίσιο εμπιστοσύνης και παιγνιώδους διάθεσης.

Συντονιστής: Τάσος Μπάμπαλης
(ψυχολόγος, δραματοθεραπευτής, Θεατροπαιδαγωγός)

ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 15 €

*Απαραίτητη η κράτηση θέσης