ΤΡΙΜΗΝΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ
2012-2013

*Ο κάθε κύκλος διαπραγματεύεται 3 βασικές θεματικές του Θεατρικού Παιχνιδιού, διαρκεί 30 ώρες και οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν τον έναν , τους δύο (60 ώρες) ή και τους τρεις ή να έχουν, ακόμη πιο ευέλικτη παρακολούθηση, καθώς η κάθε συνάντηση (διάρκειας 10 ωρών) διαπραγματεύεται μια διαφορετική ενότητα.
Ωστόσο όσοι ολοκληρώσουν όλους τους κύκλους(90 ώρες) αποκτούν μια σφαιρικότερη και πιο ολοκληρωμένη γνωριμία, επαφή και εμπειρία με το Θεατρικό Παιχνίδι και την Παιδαγωγική Θεάτρου.

Α΄ΚΥΚΛΟΣ
13-14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, ώρα 10.00-15.00
Θέμα: «Το Θεατρικό Παιχνίδι ως εμψυχωτική διαδικασία»

10-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ώρα 10.00-15.00
Θέμα: «Το Θεατρικό Παιχνίδι στην Εκπαιδευτική διαδικασία»

8-9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ώρα 10.00-15.00
Θέμα: «Οργάνωση σχολικών εορτών-εκδηλώσεων
Με την μέθοδο του Θεατρικού Παιχνιδιού»

Β΄ΚΥΚΛΟΣ
12-13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ώρα 10.00-15.00
Θέμα: «Τεχνικές Θεατρικού Παιχνιδιού»

9-10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ώρα 10.00-15.00
Θέμα:«Το Θεατρικό Παιχνίδι και η διαπλοκή των τεχνών»

9-10 Μαρτίου  2013, ώρα 10.00-15.00
Θέμα: «Θεατρικό Παιχνίδι και αντικείμενα»

Γ΄ΚΥΚΛΟΣ
13-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, ώρα 10.00-15.00
Θέμα: «Σκηνικός χώρος-σκηνικοί αυτοσχεδιασμοί»

18-19 ΜΑΪΟΥ 2013, ώρα 10.00-15.00
Θέμα:  «Δημιουργώντας ένα Θεατρικό κείμενο…»

15-16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013, ώρα 10.00-15.00
Θέμα :  «Από το Θεατρικό Παιχνίδι στην Οργανωμένη Παράσταση»


Εισηγητές-Εμψυχωτές:
Μαντώ Κουρετζή - Στέλιος Βγαγκές - Παναγιώτης Κυρίτσης