10 και 11 Μαρτίου 2012: Σάββατο17:00-21:00/ Κυριακή 17:00-21:00

ΘΕΜΑ: Εμπόδια και εφόδια στις διαδρομές μου

Στη  διαδρομή του καθένα μας μέσα στη ζωή μπορούμε να διακρίνουμε συγκεκριμένα στάδια και επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Σε αυτό το σεμινάριο θα διερευνήσουμε  πώς μπορούμε να ανατρέψουμε παγιωμένες συμπεριφορές, τι μας εμποδίζει και τι μας υποστηρίζει στο εσωτερικό μας ταξίδι, αλλά και πώς μπορούμε να μεταμορφώσουμε τα εμπόδιά μας σε εφόδια. Με όχημα το εικαστικό παιχνίδι και τον θεατρικό αυτοσχεδιασμό θα ερευνήσουμε και θα εκφραστούμε σχετικά με τις προσωπικές ιστορίες μας, δοκιμάζοντας να τις σκηνοθετήσουμε με έναν καινούριο τρόπο πάνω στη δραματοθεραπευτική σκηνή.

*Σε κάθε σεμινάριο χρησιμοποιούνται ποικίλες δραματοθεραπευτικές  τεχνικές.

Εισηγητής: Τάσος Μπάμπαλης (ψυχολόγος,δραματοθεραπευτής,εμψυχωτής θεατρικού παιχνιδιού)

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων :10 άτομα
Κόστος συμμετοχής 60 € (το κάθε σεμινάριο)