Α΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - NΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 - ΜΑΪΟΣ 2012 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012


Ο κάθε κύκλος διαπραγματεύεται 3 βασικές θεματικές του Θεατρικού Παιχνιδιού, έχει διάρκεια 30 ώρες και οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν τον έναν, τους δύο ή και τους τρεις. Ωστόσο όσοι ολοκληρώσουν όλους τους κύκλους (90 ώρες) αποκτούν μια σφαιρικότερη και πιο ολοκληρωμένη γνωριμία με το Θεατρικό Παιχνίδι και την Παιδαγωγική Θεάτρου.

Α΄ΚΥΚΛΟΣ

22-23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011, ώρα 10.00-15.00
Θέμα: «Το Θεατρικό Παιχνίδι ως εμψυχωτική διαδικασία»

19-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ώρα 10.00-15.00
Θέμα: «Το Θεατρικό Παιχνίδι στην Εκπαιδευτική διαδικασία»

10-11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ώρα 10.00-15.00
Θέμα: «Οργάνωση σχολικών εορτών-εκδηλώσεων, Με την μέθοδο του Θεατρικού Παιχνιδιού»


Β΄ΚΥΚΛΟΣ

14-15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012, ώρα 10.00-15.00
Θέμα: «Τεχνικές Θεατρικού Παιχνιδιού»

11-12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012, ώρα 10.00-15.00
Θέμα: «Το Θεατρικό Παιχνίδι και η διαπλοκή των τεχνών»

10-11 Μαρτίου 2012, ώρα 10.00-15.00
Θέμα: «Θεατρικό Παιχνίδι και αντικείμενα»


Γ΄ΚΥΚΛΟΣ

28-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012, ώρα 10.00-15.00
Θέμα: «Σκηνικός χώρος-σκηνικοί αυτοσχεδιασμοί»

19-20 ΜΑΪΟΥ 2012, ώρα 10.00-15.00
Θέμα: «Δημιουργώντας ένα Θεατρικό κείμενο…»

9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ώρα 10.00-15.00
Θέμα: «Από το Θεατρικό Παιχνίδι στην Οργανωμένη Παράσταση»


Εισηγητές-Εμψυχωτές:

Μαντώ Κουρετζή
Στέλιος Βγαγκές
Παναγιώτης Κυρίτσης


Χορηγείται βεβαίωση

*Επειδή τα σεμινάριο έχουν βιωματικό χαρακτήρα παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να φορούν άνετα ρούχα και να έχουν μαζί τους ένα ζευγάρι κάλτσες.

Πληροφορίες – εγγραφές: τηλ. 210 3235462