Από 20 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 2011 (9:00 – 13:30)

Όσα παιδιά δεν βρεθούν, αμέσως μετά το τέλος του σχολείου, σ’ ένα τόπο διακοπών, θα μπορέσουν μαζί μας να περνούν τα πρωινά τους δημιουργικά και χαρούμενα με εναλλασσόμενες δραστηριότητες, που θα κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον τους. Στο χώρο μας θα προσφέρουμε συνεχώς νέα κίνητρα δράσης ώστε αυτά τα πρωινά να είναι ευχάριστα και διαφορετικά.